ระวัง

By Google LLC

ระวังระวัง

Lookout ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการมองเห็นผู้คนที่ตาบอดหรือมีสายตาเลือนรางในการรับข้อมูลเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา

Lookout ใช้กล้องและเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อรับรู้วัตถุและข้อความ earcons และสัญญาณอื่น ๆ เพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสิ่งที่เห็น

Lookout พร้อมใช้งานสำหรับอุปกรณ์ Pixel, Samsung และ LG ที่รองรับ Android 5.0 ขึ้นไป

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lookout ในวิธีใช้ กลาง:
https://support.google.com/accessibility/android/answer/9031274

Comments